Bestyrelsen

Skærmbillede 2013-04-13 kl. 20.25.13Afdelingsbestyrelsen består af 12 medlemmer, en formand samt 2 suppleanter, der er blevet valgt til det ordinære afdelingsmøde (beboermøde) i efteråret. Medlemsperioden i afdelingsbestyrelsen er 2 år samlet for hvert medlem. Halvdelen af afdelingsbestyrelsen bliver sat til valg årligt. Udskiftningen sørger for en regelmæssig rotation indenfor afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen konstitueres senest to uger efter afdelingsmødet, fulgt af konstitueringen af en næstformand og eventuelt kassererer.

Arbejdsområde:

Afdelingsbestyrelsen er kollegiets ledelse og er beslutningsdygtige i de fleste sager, der vedrører kollegiet og dets beboere.

Yderligere fungerer afdelingsbestyrelsen som et bindeled mellem afdelings beboere, DUAB’s organisationsbestyrelse, administrationen som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens ejendomsinspektør (Claus Hansen).

Efter hvert afdelingsbestyrelsesmøde vil der være et referat tilgængelig for alle beboere af afdelingen, som indeholder informationer om de nyeste tiltag, beslutninger og ændringer for Amagerkollegiet. Dette kan tilsendes ved kontakt til formanden.

Nuværende afdelingsbestyrelse af Amagerkollegiet (Oktober 2013 – September 2014):

Formand:
Lisbeth Marie Juhl (78-G)
formand@amagerkollegiet.dk

Næstformand:
Gent Grinvalds Harbro (40-Q)

Kasserer:
kasserer@amagerkollegiet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Jonathan 86-N
Niklas 66-P
Nicolaj 36-O (Suppleant)
Sandra 86-T
Benjamin 75-J
Helena 30-R
Leyla 78-H
Hjalte 30-O
Lasse 17-E
Marie 66-C (Suppleant)
Johannes 86-K
Emil 17-U
Sheyla 78H