Info

Har du problemer af administrativ art kan du her finde relevante oplysninger på kontaktpersoner som måske kan hjælpe dig.

Inspektør
Claus Hansen
Amagerkollegiets Ejendomskontor
Landehjælpevej 13.
2300 København S.

Email: inspektoer@amagerkollegiet.dk
Telefon: 32 50 28 21
Lokal telefon: 7700
Træffetid:
Mandag – onsdag: kl. 15-16
Torsdag: 16-17
Fredag: 8-9

Bestyrelsesformand
Lisbeth Marie Juhl
Email: formand@amagerkollegiet.dk

Næstformand
Gent Grinvalds Harbro

Kasserer
Email: kasserer@amagerkollegiet.dk

IT Support Gruppen
Email: support@amagerkollegiet.dk

Centerledelsen
Se barens kontaktside

Webadministrator
Thomas Kokholm
Email: tk@amagerkollegiet.dk

Amagerkollegiets Boligselskab
DUAB (De unges almene boligselskab)

Bestyrelse
Se bestyrelsens kontaktside
Boligadministrator
Jakob Kristensen
Email: jak@ungesboligservice.dk
UngesBoligService I/S
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
www.ungesboligservice.dk
Tlf.: 33 11 11 00
Fax: 33 11 17 27
CVR-nr.: 27 28 25 39
Kontortid: kl. 10.00-15.00