TV2 er stadig dårlig

Særligt TV2 har tildens til at flimre og gå ud med mellem. Det viser sig at være et generelt problem i lokalområdet. Der arbejdes stadig på sagen og teknikere har været på besøg flere gange og efterkontrolleret kollegiets antenneanlæg uden fejl.

This entry was posted in TV by Thomas Kokholm. Bookmark the permalink.

About Thomas Kokholm

Thomas er tidligere formand for kollegiets bestyrelse. Han varetog kollegiets administrative opgaver, og havde til opgave at forestå den overordnede ledelse af kollegiet på beboernes vegne.

Comments are closed.