Parkering

Der er IKKE fri parkering ved Amagerkollegiet. Fra 28 September 2011 blev det besluttet af Københavns Kommune at indføre 2 Timers -parkeringsforbud ved Hovmålvej, Landehjælpvej, Kornskyldvej samt Slusevej.
Mellem kl. 19:00 og kl. 08:00 på hverdage er der dog stadig fri parkering. Ligesåvel som der stadig er fri parkering på Lørdag og Søndage (Husk at indstille p-skiven)

Bor man på kollegiet og har en bil kan man ansøge om en parkeringstilladelse af Københavns kommune her. Vær opmærksom på, at en sådan parkeringstilladelse kræver, at den pågældende bil er indregistreret i beboerens navn! Familie eller venners bil er desuden ikke omfattet af en evt. parkeringstilladelse.

There is NO free parking at Amagerkollegiet. September 28, 2011 Københavns Kommune decided that all vehicles should be limited to 2 hours parking at Hovmålvej, Landehjælpvej, Kornskyldvej and Slusevej.
Between 7:00 pm and 8:00 am in weekdays and the entire Saturday and Sunday parking is still free.

If you are a resident at Amagerkollegiet and have you’re own car you can apply for a all year parking license here. Notice however that the car must be registered in your name! You’re family or friend’s car is therefore NOT included in that license.