Storskrald og Opbevaring

Skrald generelt

Kollegiet har forskellige små skraldecontainere til dagligt brug og der er et område for disse tilknyttet hver gård.


Storskrald

kortamk1Amagerkollegiet har et storskraldsområde foruden kollegiets forskellige små containere. Storskraldsområdet befinder sig på Hovmålvej og man kan bruge sin husnøgle for at komme derind. I kollegiets storskraldsområde er der diverse containere til eksempelvis metal, pap og plastik mm. Desuden kan man lægge sin gamle sofa og eller andre større ting ind på midten af storskraldsområdet, og dette vil blive fjernet ugentligt af kollegiets inspektører.


Opbevaring

Kollegiet har nogle kælderrum beliggende flere steder på kollegiets grund og disse kælderrum kan man bruge til opbevaring af ting, som man helst ikke vil af med, men ikke har plads til i lejligheden. Det kan være alt fra en cykel til et helt spisebordssæt. Disse kældre er karakteriseret ved, at de har et stenbed på toppen. Nedenfor ses reglerne for brug af opbevaringskældrene.


Regler for brug af opbevaringsrum (English below)

 • Opbevaring af ting i opbevaringsrummene sker på eget ansvar
 • Da der er fugt i alle opbevaringskældrene, rådes i til at stille jeres ting på paller eller andet underlag således at det ikke får fugtskader. Man kan oftest finde paller ved storskraldsområdet
 • Da vi ikke har alt for meget opbevaringsplads per. Lejlighed, beder vi jer om kun at opbevare de mest nødvendige ting, således at alle har lidt plads
 • Det er ikke tilladt at opbevare ting i mellemgang uden for burene, og disse vil blive fjernet øjeblikkeligt*
 • Ting der opbevares i kælderrummet skal være markerede synligt med navn, adresse, årstal og dato. Såfremt at datoerne er mere end et år gammelt anses dette for ikke at tilhøre nogen og det vil blive smidt til storskrald*
 • Du må kun opbevare ting i det bur der tilhører den gård du bor i, og du skal derfor huske at flytte tingene til dit nye opbevaringsrum. Såfremt du flytter internt på kollegiet*
 • Du må under ingen omstændigheder opbevare cykler i kældere, og disse vil blive smidt til storskrald selv om der er mærkning på*

*Såfremt de gældende regler ikke bliver overholdt vil dine ting blive fjernet og smidt til storskrald. Det er kollegieinspektøren der afgør, hvorvidt noget ryger til storskrald eller ej. Har man spørgsmål, kan man henvende sig hos Claus på hans kontor eller på hans mail: inspektoer@amagerkollegiet.dk


Storage room regulations

 • Storing items in the storage rooms is your own responsibility
 • Since there is moist in the storage rooms, you are advised to put your items on a pallet or some other form of base so as not to get moist damages on your items. Free pallets can generally be found at the big garbage area.
 • Because there isn’t that much storage space per room, we ask you to only store your most needed items, so that everybody has some space.
 • It is not allowed to place items in the hallway outside the cages and these items will be removed instantly*
 • Items stored in the storage rooms must be marked visibly with name, address, year and date. If the items are not marked, or they are marked but these are more than a year old, the items will be considered to be without owner and will be thrown to the big garbage area*
 • You are only allowed to store items in the cages belonging to the yard in which you live, therefore if you move to a new yard you must move your items to your new storage room. Remember this if you move internally inside the collegium*
 • You may not under any circumstances store bicycles in the storage rooms and these will be removed even if they are marked*

*If the rules are not met, then your items will be removed and thrown to the big garbage area. It is the collegiums inspector who rules supremely about which items will be thrown out, or not! If you have any questions please contact the collegiums inspector at his offices or on his email: inspektoer@amagerkollegiet.dk