Akut behov for håndværker

Ved almindelig behov for håndværkerhjælp i din lejlighed, bedes du kontakte inspektøren i åbningstiden.

If you believe you need to have some plumbing, eletrical work og other work done in your room, you are asked to contact the inspector in his office hours.

Kentho VVS:
61 46 03 28
40 62 05 08

El gruppen:
36 30 53 00

Glarmesternes døgnvagt:
70 10 01 00
(Oplys at vores glarmester er Hans Jensen)

Låsebussen:
32 52 50 00

Ved særskilt behov: Ved akut behov for håndværker udenfor normal åbningstid, kan følgende kontaktes direkte. MEN: Du skal dog være opmærksom på, at dette er meget dyrt, og du må derfor kun kontakte disse håndværkere dersom problemet er så alvorligt at det ikke kan vente til næste hverdag. Det er inspektøren der beslutter om kollegianeren selv skal betale for håndværkeren, dersom han vurderer at problemet kunne ventet til næste dag eller er selvforskyldt. SÅ TÆNK DIG OM, INDEN DU RINGER!

In the case of emergency: If you have an urgent problem in your room, you can contact the following workers to have it sorted out. HOWEVER: calling in a worker outside of office hours is very expensive, at you have to pay for this yourself, if the problem could have waited to the next work day. The inspector decides, whether or not the problem was urgent enough, and you will be billed for the worker if the emergency could have waited, or if it was a result of misconduct on your part. SO PLEASE THINK TWICE BEFORE CALLING THESE NUMBERS!