Kontakt

Kirsten G bestyres af en Centerledelse der består af to Centerledere der er ansat af bestyrelsen.

Jobbet som Centerleder er lønnet, og besættes af kollegianere efter opslag ved ledig stilling. Centerlederne administrer skiftevis baren en uge af gangen.

Kontakt til Centerlederne foregår primært på mail: amkbaren@gmail.com

Pt. er følgende kollegianere ansat som Centerledere:

Mathias Kristensen
Emma Hansen