Bestyrelsen

Skærmbillede 2013-04-13 kl. 20.25.13Afdelingsbestyrelsen består af 12 medlemmer, en formand samt 2 suppleanter, der er blevet valgt til det ordinære afdelingsmøde (beboermøde) i efteråret. Medlemsperioden i afdelingsbestyrelsen er 2 år samlet for hvert medlem. Halvdelen af afdelingsbestyrelsen bliver sat til valg årligt. Udskiftningen sørger for en regelmæssig rotation indenfor afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen konstitueres senest to uger efter afdelingsmødet, fulgt af konstitueringen af en næstformand og eventuelt kassererer.

Arbejdsområde:

Afdelingsbestyrelsen er kollegiets ledelse og er beslutningsdygtige i de fleste sager, der vedrører kollegiet og dets beboere.

Yderligere fungerer afdelingsbestyrelsen som et bindeled mellem afdelings beboere, DUAB’s organisationsbestyrelse, administrationen som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens ejendomsinspektør (Claus Hansen).

Efter hvert afdelingsbestyrelsesmøde vil der være et referat tilgængelig for alle beboere af afdelingen, som indeholder informationer om de nyeste tiltag, beslutninger og ændringer for Amagerkollegiet. Dette kan tilsendes ved kontakt til formanden.

Nuværende afdelingsbestyrelse af Amagerkollegiet (September 2016 – September 2017):

Formand:
Dilan Aksoy (86 K)
formand@amagerkollegiet.dk

Næstformand:
Benjamin Olsen

Kasserer:
Benjamin Olsen & Johan Jakobsen
kasserer@amagerkollegiet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Nikolaj Carlsen 36-O
Ellen Brzost-Andersen 36-D
Mette Sønderriis 17-J
Simon Holmstrup
Hjalte Jørgensen 30-O
Johan Jakobsen 86-K
Tea Hennings 36-C
Benjamin Olsen 68
Julia Kuhn
Arsim Sulejmani 68