Fremleje

Som lejer på Amagerkollegiet kan du ansøge om at fremleje din bolig (eksempelvis under et praktikophold i udlandet).

Ved alle fremlejninger på Amagerkollegiet, skal det kunne dokumenteres, at lejetager (vedkommende som der udlejes til) er tilmeldt en videregående uddannelse og aktivt studerende.

Ansøgningformularer til fremleje fås hos kollegiets inspektør, og afleveres i bestyrelsens postkasse (Landehjælpsvej 13, DK-2300 København S) eller på Kollegie Inspektørens kontor i åbningstiden.
På side 2 af ansøgningsformularen, står alle regler om fremlejning beskrævet.

Alle ansøgninger godkendes af bestyrelsesformanden. Hvis fremlejeperioden er længere end 8 måneder, godkendes denne endvidere af bestyrelsesmedlemmerne. I ansøgningen skal lejer kunne dokumentere fremlejeperioden (eksempelvis udskrift fra studiekontor om udenlandsophold).

Ved flere spørgsmål bedes du kontakte bestyrelses formanden (formand@amagerkollegiet.dk) eller kollegiets inspektør.