Info

Har du problemer af administrativ art kan du her finde relevante oplysninger på kontaktpersoner som måske kan hjælpe dig.

If you have any administrative issues you can find the proper aid and contact information below

Inspektør
Jan Haagensen
Amagerkollegiets Ejendomskontor
Landehjælpevej 13.
2300 København S.

Email: inspektoer@amagerkollegiet.dk
Telefon: +45 61 42 09 10
Træffetid:
Mandag – Fredag: 8-10

Bestyrelsesformand
Frederik Kresten Walmar
Email:formand.amk@gmail.com

Næstformand
Nicoline Lundsgaard

Kasserer
Email: kasserer@amagerkollegiet.dk

IT Support Gruppen
Email: support@amagerkollegiet.dk
Reserve mail: amk.it.team@gmail.com

Centerledelsen
Se barens kontaktside

Webadministrator
Email: support@amagerkollegiet.dk

Amagerkollegiets Boligselskab
DUAB (De unges almene boligselskab)

Bestyrelse
Se bestyrelsens kontaktside

Boligadministrator
Anni Vagner
Telefon: 33 34 77 63
Email: ava@ubsbolig.dk
UBSBOLIG A/S
Jernbanegade 4, 4
1608 Købehavn V.
www.ubsbolig.dk