IT-faciliteter

På denne side kan du læse om de tilgængelige it-faciliter samt almindelig brug af netværket/internettet.
Problemer med internettet klik her.

Internet
Kollegiet har en fælles internetforbindelse, som kan benyttes af alle kollegiets beboere, dog med henvisning til  netværksreglementet. Internetforbindelsen er 100mbit.

Netværksfaciliteter
Kollegiets netværk er fast kabelnetværk koblet til internettet. Kollegiets netværk er baseret på fiberkabler i det centrale netværk og kobberkabler til de enkelte værelser. Der er switche i de enkelte gårde og et centralt krydsfelt, der forbinder gårdene. Kollegiet stiller ikke trådløst netværk til rådighed.

Kollegiets netværksfunktioner varetages af kollegiets servere.

Bittorrent
Bittorrent er som udgangspunkt tilladt på kollegiet, men det kan lede til mange aktive samtidige dataforbindelser. Dette kan belaste kollegiets internetforbindelse i uforholdsmæssig grad og der henstilles derfor til, at brugere ikke sætter bittorrentprogrammer til at tillade et højt antal aktive forbindelser. Brugere af bittorrent hæfter selv for lovligheden af indholdet.

IP-adresser og opstilling af servere
Kollegiet har i tillæg til de IP-adresser, som kollegiets systemer benytter, 13 offentlige IP-adresser tilgængelige for beboere. Der er med andre ord ikke tilstrækkeligt med IP-adresser til, at alle kollegiets beboere kan få sin egen private offentlige IP-adresse. Dette er ikke et problem, da alle beboere som udgangspunkt skjuler sig bag nogle enkelte IP-adresser. Offentlige IP-adresser er normalt kun nødvendige for folk, der ønsker at opsætte offentligt tilgængelige servere.

For beboere, som er interesseret i muligheden for at opstille egne offentligt tilgængelige servere, skal de følge følgende retningslinjer:

  • Serveren må ikke generere unødig megen trafik, så det er til gene for andre beboere.
  • Der skal være et fornuftigt grundlag for serveren (dvs. “det kunne være meget rart” er ikke en god grund).
  • Indehaveren af maskinen med global IP forpligter sig til at holde maskinen virusfri samt opdateret med sikkerhedsrettelser. Misligeholdelse af dette medfører øjeblikkelig fratagelse af den globale IP.
  • Det er ikke tilladt at opstille servere i kommercielt øjemed.

Ansøgning om en offentlig tilgængelig IP adresse skal stiles til support@amagerkollegiet.dk og skal indholde:

  • Beboerens fulde navn og værelsesnummer
  • En kontakt-emailadresse
  • En gyldig grund til ansøgningen
  • MAC-adresse på serveren
  • Ønsket DNS-navn
  • Hvilke porte (TCP og UDP), der ønskes åbne i kollegiets firewall.

IP-telefoni
En af de mest benyttede protokoller til IP-telefoni, SIP, fungerer normalt gennem vores firewall. Det kan i enkelte tilfælde hjælpe at aktivere STUN, såfremt udbyderen understøtter dette.

Logning
Kollegiet foretager logning af beboeraktiviteter på internettet i det omfang det er nødvendigt af lovmæssige krav, af hensyn til fejlsøgning samt hvor det iøvrigt måtte være teknisk nødvendigt. Kollegiets ansatte har kun tilladelse til at benytte logs efter aftale med berørte beboere, når det er teknisk nødvendigt og er desuden underlagt tavshedspligt.