Netværksvejledning

Inden du går i gang

Amagerkollegiet har fast edb-netværk og dertil hørende internetforbindelse. Her følger en vejledning i brug af dette.

Herunder følger en vejledning i opsætning af nogle almindelige operativsystemer. Følg den vejledning, der passer til dit operativsystem. Går det helt galt for dig, så ingenting virker, kan du altid spørge naboen eller på facebook gruppen. Husk dog at de ikke er forpligtet til at hjælpe dig.

Se guide for kablet netværk
Se guide for trådsløst netværk

Fast netværkskort


Du skal have et netværkskort installeret. Dette skal sættes fysisk i et stik inde i computeren. Hvis du er i tvivl om dette, kan du prøve at få din nabo eller netværksrepræsentant til at hjælpe – folk er som oftest hjælpsomme. Dette netværkskort skal være 10Mbit, 100Mbit eller 1000Mbit – skal du ud for at købe det, så køb et 1000Mbit – og det skal være udstyret med et RJ45-stik. 10/100Mbit netkort er ofte indbygget i nyere computere.

Herefter skal du have et netværkskabel. Dette skal være et “patchkabel” af typen twisted pair, kategori 5, 5E eller 6. Kablet skal ikke være krydset. Stikket fra dette kabel skal sættes i netværkskortet og i stikket i væggen ved siden af telefonstikket. Datastikket er normalt det grønne (nederste) og telefonstikket det røde (øverste), men på enkelte værelser er de byttet om. Har du allerede koblet en fastnettelefon til, så sæt netværkskablet i det ledige stik. Bemærk at du ikke kan bruge et modemkabel, som kun har 4 ledere, hvor netværkskabler har 8 ledere.

Desuden skal du have installeret drivere til dit netværkskort – dette er specifikt for hvert enkelt netværkskort og hvert enkelt operativsystem, så kig i din brugsanvisning. Denne vejledning forudsætter at du allerede har installeret netværkskortet og drivere hertil. I mange tilfælde kommer computeren med drivere til netværkskort installeret.

Hvis du ønsker flere computere koblet til, kan du benytte en switch.

Trådløst netværkskort

Ønsker du at benytte trådløst netværk, skal du have et Access Point. Dette kaldes ofte også basestationen. Husk at sikre denne med kryptering, da fremmede ellers kan tilgå kollegiets netværk via access point’et – husk at du hæfter for al trafik fra dit værelse. Det er også muligt at benytte en router i stedet for access point, men dette frarådes, da opsætningen bliver mere kompleks.

Du skal desuden have et trådløst netkort af samme type som access point’et og drivere til netværkskortet skal være installeret. Mange bærbare computere har indbygget trådløst netværkskort.

Routere må ikke køre med fast IP-adresse uden dette er aftalt med administratoren.

For opsætning af trådløst udstyr konsulter den medfølgende manual. Du er dog velkommen til at skrive til support@amagerkollegiet.dk hvis der opstår problemer.

Sikkerhed

Du er selv ansvarlig for sikkerheden på din computer. Den er koblet på samme fysiske netværk som resten af computerne på kollegiets netværk. Vær derfor opmærksom på:

 • Lokal fildeling: Du har mulighed for at dele filer over et lokalnetværk som Amagerkollegiets. Vær opmærksom på at der ikke er delt uønskede filer (Windows XP Home deler f. eks. fra producentens side “Delte filer”).
 • Opdateringer: Sørg for at holde din computer opdateret med sikkerhedsopdateringer. Programfejl kan være en sikkerhedsrisiko og du beskytter dig bedst ved at installere rettelser fra leverandøren (eksempelvis Windows Update for Microsoft Windows)).
 • Antivirus: Hvis du ikke føler at du er i stand til at færdes på internettet uden at få virus, kan du beskytte dig yderligere ved at installere et antivirusprogram. Husk altid at omtanke er den bedste beskyttelse mod virus.
 • Firewall: Amagerkollegiet har fælles firewall og en sådan vil derfor kun være effektiv overfor andre beboere. Vi anbefaler at du kører uden firewall og i stedet sørger for at følge ovennævnte tips. Bemærk at du skal deaktivere tjenesten “Computer Browser”, hvis du insisterer på at køre med firewall i Windows 2000/XP.

Netværksregler

Bemærk at kollegiets netværksregler indgår som en del af husordenen. Du er forpligtet til at følge disse netværksregler, som kan findes på kollegiets hjemmeside:

Netværkspolitik

Opsætning af netværk

I mange tilfælde vil netværk i dit operativsystem være konfigureret korrekt med standardindstillingerne. Her vil først blive gengivet generelle indstillinger og herefter vil enkelte af de mest almindelige operativsystemer blive gennemgået i lidt nærmere detaljer.

Når du konfigurerer netværk, skal du konfigurere TCP/IP (evt. IPv4) som følger:

 • Sætte dit netværkskort til automatisk IP-adresse (DHCP).
 • Tildele navneservere (DNS-servere) automatisk med DHCP.
 • Indtaste ”Amagerkollegiet” i arbejdsgruppe (valgfrit).
 • Indtaste et meningsfyldt computernavn og computerbeskrivelse (valgfrit)

Amagerkollegiet stiller internetadgang via IPv6 til rådighed; også her tildeles adresser automatisk. Der ydes dog ikke support på IPv6 endnu.

Opsætning af Windows 7 og 8

Disse guides gælder hvis man er koblet til internettet via kabel.

Windows 8: http://windows8themes.org/how-to-enable-dhcp-in-windows-8.html
Windows 7: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/change-tcp-ip-settings

Apple Mac OS X

Åbn ’Systemindstillinger’ (’System Preferences’) fra æblemenuen. Åbn ’Deling (’Sharing’). Indtast dit valgte
computernavn i ’Computernavn’ (’Computer Name’).

Gem og gå tilbage til ’Systemindstillinger’ (’System Preferences’). Vælg ’Netværk’ (’Network’). Sæt feltet ’Vis’ (’Show’) til ’Indbygget Ethernet’ (’Built-in Ethernet’) og feltet ’Konfigurer IPv4’ (’Configure IPv4’) til ’Bruger DHCP’ (’Using DHCP’).

Gem og genstart computeren.

Email

Webmailsystemer som hotmail, gmail, yahoo mv. er fuldt tilgængelige. For at benytte andre udbydere (TDC, Telenor mv.) fra et egentligt mailprogram som Outlook, Thunderbird, Apple Mail mv. skal enten benytte kollegiets mailserver eller en server stillet til rådighed af udbyderen på en anden port end 25. Kollegiets server er:

 • Server: mail.amagerkollegiet.dk
 • Port: 25
 • Protokol: SMTP
 • Kryptering: Ingen
 • Brugernavn/kodeord: Benyttes ikke

Hjælp!

Har du stadig har problemer, så henvend dig til en nabo eller skriv til support@amagerkollegiet.dk

Ved driftsproblemer skal henvendelse ske til inspektøren; udenfor inspektørens åbningstider skal henvendelse ske til sysadm@amagerkollegiet.dk.