Opdatering på vand.

HOFOR har lavet en fejl og er i gang med at grave og forhåbentlig får de fixet vandet i dag. Det er alle gårde, undtagen 75,66,68.

Der skulle også være vand i baren/fællesrummet (hvor der er toilet og muligheden for at hente vand), husk vaskebrik for at komme ind.

Præcist hvornår det forventes at komme igen vides ikke, men det skulle komme igen i dag.

Derudover vil der blive lukket for vandet, torsdag den 23/02 mellem 09-15.

Opdatering på nettet.

Denne omgangs opdateringer på nettet er nu færdige.

Hvis man oplever problemer så gå denne tjek liste igennem.

Sæt computeren direkte til væggen, med internet kabel.
Sørg for at du ikke kører med fast ip, men DHCP.

Åben kommandoprompten og kør:
Windows:
ipconfig -release
ipconfig -all
ipconfig -flushdns
ipconfig -renew
Mac:

Hvis man stadig der efter ikke får en ip-adresse/internet adgang:
Må man meget gerne skrive til support@amagerkollegiet.dk

Gerne med disse info:
Husnummer,
Om man er direkte kablet,
evt. ip-adresse.

Internet problemer

Vi kan se på status’en at flere af kollegiets gårde at udgående data er 100% (eller har været oppe på 100%).
I hvert fald: 78,34,82 og 74,75 (de burde dog køre igen, men hvis man mærker ustabilitet er det nok derfor)
(Link til Grafer for enkelte gårde findes i bunden af siden, (78 grafen virker ikke) udgående data svarer til det man kalder download for en enkelt bruger)
Trafik Status Internet Amagerkollegiet

Det tyder på massiv trafik, erfaringsmæssigt i denne situation, nogen der udnytter situationen til at hacke, bevist eller fordi de har en virus der gør det så massivt at det kan lukke båndbredden.

Vi foreslår på det kraftigste at alle skal være sikre på at deres firewall og antivirus er opdateret, og aktiv, til vi får opdateret switchene. (Dette sker i starten af næste uge, mandag – tirsdag)

Alle bør også tjekke for om de har fået virus, et stærkt kendetegn er hvis ens computer begynder at køre langsomt. (Enten hacker den massivt, eller den bliver forsøgt hacket.)

Internet opdatering i næste uge, samt info gård 78

Internettet skulle nu være tilbage igen i gård 78.

Der var en beboer i gården, som har sat sin router op forkert, så den prøvede at dele forkerte ip-adresser ud til alle i gården.
Beboeren er informeret og koblet af nettet indtil det er blevet fixet.

Hvis man stadig ikke har net efter en genstart af router og pc, så må man meget gerne kontakte support@amagerkollegiet.dk

I næste uge vil der ske en større opdatering af vores anlæg, som vil give udfald på nettet.
Mere præcise tidspunkter vil blive skrevet her på hjemmesiden.

Internet gård 78

Switchen i 78 er blevet fixet.
Hvis man stadig ikke har net efter en genstart af router og pc, så må man meget gerne kontakte support@amagerkollegiet.dk

I næste uge vil der ske en større opdatering af vores anlæg, som vil give udfald på nettet.
Mere præcise tidspunkter vil blive skrevet her på hjemmesiden.

Internet opdatering

Der er noget der tyder på at en af kollegiets routere bliver brugt i et botnet.
Samt at der har været et bruteforce forsøg på at hacke routeren, fra en IP adresse i Kina.

Dette kan give problemer med internettet. Der arbejdes på at lukke helt ned for det.
Vi gør også opmærksom på at illegal aktivitet på kollegiets net ikke er tilladt og tages meget alvorligt.

I skrivende stund er der ved at blive rettet en fejl på en af routerne.

Så prøv at genstarte computer og router.

Hvis i stadig har problemer, så skriv til support@amagerkollegiet.dk
Med følgende oplysninger:
Husnr.
Om i får en ip-adresse og hvilken.
Om i er direkte kablet til væggen eller i får det gennem en router (hvis i får det igennem en router, skal jeg have routerens ip-adresse)

Internet & TV

Siden her vil blive opdateret når der er noget nyt.

*Update 8/9 15:15*
Der er gået en forstærker til TV signalet til gårdene 17 og 74.
Den vil blive skiftet hurtigst muligt.
*Update*

*Update 8/9 12:30*
Switchen i gård 75 driller. Der bliver kigget på den.
*Update*

*Update 8/9 10:50*
Så har gård 78 også net igen.
*Update*

*Update 8/9 09:40*
De fleste gård skulle have internet igen, nogle dog ikke på fuld kraft.
Gård 78, mangler at få en tekniker ud, som kommer i løbet af dagen.
*Update*
————————

Efter strømafbrydelsen i morges (7/9) og i eftermiddags kan enkelte gårde være ramt af manglende internet eller TV.

Man må meget gerne skrive til inspektoer@amagerkollegiet.dk , hvis man oplever problemer.

—————-Internet—————————-

Sørg for at have prøvet at genstarte evt. router og pc inden du skriver.

*Update 8/9 – 09:00*
Der er fundet en fejl på routeren til gårdene 75, 78, 82 og 86. Der arbejdes på at få den fixet ASAP.
*Update*

———————TV—————————-

*Update 8/9 – 09:00*
Teknikeren kommer senere i dag og kigger på TV forbindelsen
*Update*

Og hvis det er TV’et så lav en ny kanalsøgning på digital/luft antenne, inden du skriver.

Ny Kanaloversigt:
DR1, DR2, Hovedstaden, Lorry, CNN, Folketinget
DR3, Ramasjang, DR K, BBC World HD
Ultra, SVT1 HD, TV2 Lorry HD
TV2 Zulu HD, SVT2 HD, TV3
NRK1 HD, NRK2 HD, TV4 HD
Das Erste HD, NRK3 HD
ZDF HD, Kanal 4 HD
Kanal KBH, TV6, Barnkanalen,

*Husk at skrive hvilken gård*

Beboermødet d.14 september: Budget 2017 – til godkendelse / to approval

Kom til beboermødet hvor vores revisor Jan Hansen vil gennemgå budgettet for 2017, og vi skal godkende det. Så læs det gerne igennem før du møder op, for at kunne stille spørgsmål. Se linket: budget_2017

Husk, at vi også vælger en ny formand og nye medlemmer til bestyrelsen (det kan blive dig, hvis du er interesseret kan du stille op). Så kom og sæt dit præg på fremtiden for dit kollegie.

 • Vi ses til Beboermødet d.14 september kl.17, i Kirsten G (centret/baren).

English:

The budget for 2017. At beboermødet we will have an examination of the budget by Jan Hansen and we will have to approve it. So reed the budget and prepare some good questions. See link:  budget_2017

Remember, we also elect a new chairman and new board members (it can be you, if you are interested – you can run for the board). So meet up, it is important for your life here at Amagerkollegier.

 • See you at Beboermødet the 14 of september at 17 o’clock in Kirsten G (the bar)

Indkaldelse til Beboermøde/ Notice to annual residents meeting d.14/9

Onsdag d. 14 September 2016 kl. 17:00

Afholdes i Kirsten G Hovmålvej 73 

See english below

Kære kollegianer,

Så er det igen blevet tid til årets første afdelings-beboermøde, hvor vigtig information og punkter angående kollegiet skal tages op. Herunder skal bl.a. budgettet for 2017 gennemgås. Ydermere skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt vælges en ny formand. Det er i din egen interesse at møde op, da disse beslutninger får direkte indflydelse på din husleje.

På både beboernes og kollegiets vegne håber jeg på et stort fremmøde, så der kan tages stilling til de vigtige punkter, og vi derved kan gøre Amagerkollegiet til et bedre sted at bo.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af referat fra beboermødet d. 22. September 2015 (Kan forefindes på kollegiets hjemmeside)
 5. Gennemgang af budget 2017 v. Jan Hansen
 6. Meddelelser
  1. Information om ny TV-pakke
 7. Valg af ny bestyrelse
  1. Valg af  Formandsposten
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Eventuelt

Har man eventuelt punkter, man ønsker på dagsordenen, kan man kontakte undertegnede på mail formand@amagerkollegiet.dk senest d. 7 September 2016.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Samt afdelingsbestyrelsens formand Ida Maria Christensen


English:

Notice to annual residents meeting

Wednesday the 14th of  September 2016 at 5 pm. 

In Kirsten G Hovmålvej 73

Dear residents,

The time has come for yet another annual residents meeting. Important information and clauses regarding the college must be discussed. These include the budget for 2017, which we will examine. Furthermore, new board members as well as a new chairman have to be elected. It is in your best interest to participate in the meeting, since the decisions made will have a direct influence on your rent.

On the behalf of the residents and the college, I hope to see as many of you as possible in order to evaluate the important clauses, hereby making Amagerkollegiet a better place to live.  

Agenda:

 1. Election of conductor
 2. Election of referents
 3. Approval of the agenda
 4. Approval of summary from the board-meeting, the 22nd of September 2015. (Can be found on the official webpage: Amagerkollegiet.dk)
 5. Examination of the budget for 2017 by Jan Hansen
 6. Announcements
  1. Information regarding new TV-package.
 7. Election of new board members
  1. Election of new chairman
  2. Election of board members and alternates
 8. Other

If you have any clauses you wish to have on the agenda, you are welcome to contact the undersigned via e-mail formand@amagerkollegiet.dk at the latest on 7th September 2016.

Kind regards,

The board members including the chairman, Ida Maria Christensen