Ny Rengøringsaasistent Søges

STILLINGSOPSLAG RENGØRING 

Rengøring Center/ vaskeri

Vi mangler en rengøringsmedhjælper til center og vaskeri.

Jobbet:
Du skal gøre rent i Centeret og/eller vaskeriet hver dag, hver anden uge, i en turnusordning med en anden ansat.

Dette medfører bl.a. at tømme og vaske askebægre, fjerne skidt fra bordene og tørre dem af, sortere aviserne og låse nye ind fra postkassen, feje og vaske gulvet, sørge for at der på toiletterne er papirservietter og toiletpapir, samt vande blomster.

Desuden skal du hver arbejdsuge, gøre toiletterne grundigt rent og pudse glasdøre og lamper.

Der findes en beskrevet arbejdsplan for arbejdet. Se de mere præcise opgaver i kontrakten under bilag

Kvalifikationer:

Erfaring fra lignende job kan være en fordel, men det er ikke et krav. Du må ikke være allergisk overfor rengøringsmidler. Du skal have almindelig flair for hygiejne og må gerne kunne bruge din sunde fornuft.

Løn:

Lønnen er overenskomstmæssigt bestemt, der er 3 timers arbejde hver dag, i alt 21 timer hver anden uge. Ekstra lønnet timearbejde kan eventuelt forekomme.

Tiltrædelse:

Hurtigst muligt / start Februar. Der vil være mulighed for et introforløb, hvor du følges med en erfaren rengøringsmedhjælper.

Ansøgning:

Ansøgning samt CV skal sendes pr. mail til afdelingsbestyrelsens formand Dilan Aksoy på formand@amagerkollegiet.dk senest Mandag d 22. januar.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Dilan Aksoy
86 K

Indkaldelse til beboermøde d. 27/09-2017

Indkaldelse til Beboermøde, Amagerkollegiet
Onsdag d. 27 September 2017 kl. 18:00
Afholdes i Kirsten G, Hovmålvej 73

Kære kollegianere,

Så er det igen blevet tid til årets første afdelings‐beboermøde, hvor bl.a. budgettet for 2018 skal godkendes og vigtig information deles. Ydermere skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt vælges en ny formand. Det er i din egen interesse at møde op, da disse beslutninger får direkte indflydelse på din husleje.

På både beboernes og kollegiets vegne håber vi på et stort fremmøde, så der kan tages stilling til de vigtige punkter, og vi derved kan gøre Amagerkollegiet til et bedre sted at
bo.

Har man eventuelt punkter, man ønsker på dagsordenen, kan man kontakte undertegnede på mail formand@amagerkollegiet.dk senest d. 18 September 2017.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Samt afdelingsbestyrelsens formand Dilan Aksoy

Notice to annual residents meeting, Amagerkollegiet
Wednesday the 27th of September 2017 at 6 pm.
In Kirsten G, Hovmålvej 73

Dear residents,

The time has come for yet another annual residents meeting. Important information regarding the college must be discussed. These include the budget for 2018, which we have to approve. Furthermore, new board members as well as a new chairman have to be elected. It is in your best interest to participate in the meeting, since the decisions made will have a direct influence on your rent.

On the behalf of the residents and the college, we hope to see as many of you as possible in order to evaluate the important clauses, hereby making Amagerkollegiet a better place to live.

If you have any clauses you wish to have on the agenda, you are welcome to contact the chairman via e‐mail formand@amagerkollegiet.dk no later than 18th September 2017.

Kind regards,
The board and chairman, Dilan Aksoy

Affaldssortering/Sorting Waste

Kære alle beboere på Amagerkollegiet (See English below)

Københavns Kommune har udleveret grønne små affaldsspande til alle beboere herude som et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Den grønne affaldsspand er beregnet til BIO-affald, og de udleverede poser er nedbrydelige. Når I en dag ikke har flere, er det muligt at købe dem i næsten alle dagligvarebutikker (vær obs på om de er nedbrydelige). Til det har vi også fået nogle nye BIO-affaldscontainere i hver gårds skraldeområde, som er markerede ved brune låg.

BIO-affald:
Frugt & Grønt
Gryn, korn, ris, pasta & brød
Nødder & nøddeskaller
Æg & æggeskaller
Kaffegrums & kaffefiltre
Teblade & teposer
Kød, fisk, ben & knogler
Pålæg
Sovs & fedt
Brugt køkkenrulle & afskårne blomster

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald:
Jord
Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
Madaffald i emballage
Potteplanter

Dear residents of Amagerkollegiet

As a step toward a more sustainable future, the City of Copenhagen distributed small green waste bins for all residents. The green waste bins are intended for biodegradables and the plastic bags, which followed in the package, are biodegradable as well. You can buy the biodegradable bags at almost any grocery store, when you run out (Note: they have to be biodegradable). Moreover, we have received new waste sorting bins for every courtyard. The new bins are intended for biodegradables and are marked by a brown lid.

Biodegradables:
Fruits and vegetables
Oats, grains, rice, pasta & bread
Nuts & nutshells
Eggs & eggshells
Coffee grounds & coffee filters
Tea leaves & tea bags
Meat, fish & bones
Spreads
Sauce & grease
Used paper towels and cut off flowers

Not allowed in the waste bins intended for biodegradables:
Soil
Animal waste (i.e. Cat litter and straws from rabbits)
Food waste in packaging
Potted plants

Vej- og fortovsrenovation

Update:

Tidsplan for asfaltarbejde:

Onsdag 20-09-2017 GAB på P arealet

Torsdag 21-09-2017 slidlag på hele vejen

Fredag 22-09-2017 Bump færdig.


Kære alle beboere på Amagerkollegiet

I gøres hermed opmærksomme på at vej-projektet starter op i August.

I det nedenstående kan I læse lidt mere om projektet. I vil ligeledes få et nyt brev ind ad døren. Og der kommer skiltning op inden arbejdet påbegynder.

Information om asfaltarbejde på Amager Kollegiet Hovmålvej

UBSBOLIG A/S skal hermed orientere dig om, fra mandag d. 7.august 2017 til og med fredag d. 8. september 2017 vil der blive foretaget asfalt/brolæggerarbejde, på Hovmålvej. Arbejdet er planlagt til udførelse i tidsrummet mellem kl. 07.00 – 15.00. Der skal tages forbehold ved dårligt vejr, som kan udskyde tidsplanen.

Hvis vi hjælpes ad – går arbejdet hurtigere

For at arbejdet kan udføres, er det MEGET vigtigt, at alle køretøjer er fjernet fra parkeringsanlægget i det tidsrum, som er angivet ved skiltning. Vi anbefaler dog du får flyttet din bil dagen før påbegyndelse af asfaltarbejdet.
Entreprenøren vil sætte de nødvendigt skilte op en uge før arbejdes påbegyndelse.

Hvad betyder det for dig?

Entreprenøren vil forsøge at tage mest muligt hensyn til dig og dine naboer, men asfaltarbejdet kræver plads til diverse maskiner. Det kan ikke undgås, at der vil være støjgener og øget maskine kørsel i perioden.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Driftschef Pia Bakkestrøm på mail pba@ubsbolig.dk

Med venlig hilsen
Amagerkollegiets Bestyrelse
&
UBSBOLIG A/S
Pia Bakkestrøm
Driftschef

Opdatering på vand.

HOFOR har lavet en fejl og er i gang med at grave og forhåbentlig får de fixet vandet i dag. Det er alle gårde, undtagen 75,66,68.

Der skulle også være vand i baren/fællesrummet (hvor der er toilet og muligheden for at hente vand), husk vaskebrik for at komme ind.

Præcist hvornår det forventes at komme igen vides ikke, men det skulle komme igen i dag.

Derudover vil der blive lukket for vandet, torsdag den 23/02 mellem 09-15.

Opdatering på nettet.

Denne omgangs opdateringer på nettet er nu færdige.

Hvis man oplever problemer så gå denne tjek liste igennem.

Sæt computeren direkte til væggen, med internet kabel.
Sørg for at du ikke kører med fast ip, men DHCP.

Åben kommandoprompten og kør:
Windows:
ipconfig -release
ipconfig -all
ipconfig -flushdns
ipconfig -renew
Mac:

Hvis man stadig der efter ikke får en ip-adresse/internet adgang:
Må man meget gerne skrive til support@amagerkollegiet.dk

Gerne med disse info:
Husnummer,
Om man er direkte kablet,
evt. ip-adresse.

Internet problemer

Vi kan se på status’en at flere af kollegiets gårde at udgående data er 100% (eller har været oppe på 100%).
I hvert fald: 78,34,82 og 74,75 (de burde dog køre igen, men hvis man mærker ustabilitet er det nok derfor)
(Link til Grafer for enkelte gårde findes i bunden af siden, (78 grafen virker ikke) udgående data svarer til det man kalder download for en enkelt bruger)
Trafik Status Internet Amagerkollegiet

Det tyder på massiv trafik, erfaringsmæssigt i denne situation, nogen der udnytter situationen til at hacke, bevist eller fordi de har en virus der gør det så massivt at det kan lukke båndbredden.

Vi foreslår på det kraftigste at alle skal være sikre på at deres firewall og antivirus er opdateret, og aktiv, til vi får opdateret switchene. (Dette sker i starten af næste uge, mandag – tirsdag)

Alle bør også tjekke for om de har fået virus, et stærkt kendetegn er hvis ens computer begynder at køre langsomt. (Enten hacker den massivt, eller den bliver forsøgt hacket.)

Internet opdatering i næste uge, samt info gård 78

Internettet skulle nu være tilbage igen i gård 78.

Der var en beboer i gården, som har sat sin router op forkert, så den prøvede at dele forkerte ip-adresser ud til alle i gården.
Beboeren er informeret og koblet af nettet indtil det er blevet fixet.

Hvis man stadig ikke har net efter en genstart af router og pc, så må man meget gerne kontakte support@amagerkollegiet.dk

I næste uge vil der ske en større opdatering af vores anlæg, som vil give udfald på nettet.
Mere præcise tidspunkter vil blive skrevet her på hjemmesiden.

Internet gård 78

Switchen i 78 er blevet fixet.
Hvis man stadig ikke har net efter en genstart af router og pc, så må man meget gerne kontakte support@amagerkollegiet.dk

I næste uge vil der ske en større opdatering af vores anlæg, som vil give udfald på nettet.
Mere præcise tidspunkter vil blive skrevet her på hjemmesiden.

Internet opdatering

Der er noget der tyder på at en af kollegiets routere bliver brugt i et botnet.
Samt at der har været et bruteforce forsøg på at hacke routeren, fra en IP adresse i Kina.

Dette kan give problemer med internettet. Der arbejdes på at lukke helt ned for det.
Vi gør også opmærksom på at illegal aktivitet på kollegiets net ikke er tilladt og tages meget alvorligt.

I skrivende stund er der ved at blive rettet en fejl på en af routerne.

Så prøv at genstarte computer og router.

Hvis i stadig har problemer, så skriv til support@amagerkollegiet.dk
Med følgende oplysninger:
Husnr.
Om i får en ip-adresse og hvilken.
Om i er direkte kablet til væggen eller i får det gennem en router (hvis i får det igennem en router, skal jeg have routerens ip-adresse)

Internet & TV

Siden her vil blive opdateret når der er noget nyt.

*Update 8/9 15:15*
Der er gået en forstærker til TV signalet til gårdene 17 og 74.
Den vil blive skiftet hurtigst muligt.
*Update*

*Update 8/9 12:30*
Switchen i gård 75 driller. Der bliver kigget på den.
*Update*

*Update 8/9 10:50*
Så har gård 78 også net igen.
*Update*

*Update 8/9 09:40*
De fleste gård skulle have internet igen, nogle dog ikke på fuld kraft.
Gård 78, mangler at få en tekniker ud, som kommer i løbet af dagen.
*Update*
————————

Efter strømafbrydelsen i morges (7/9) og i eftermiddags kan enkelte gårde være ramt af manglende internet eller TV.

Man må meget gerne skrive til inspektoer@amagerkollegiet.dk , hvis man oplever problemer.

—————-Internet—————————-

Sørg for at have prøvet at genstarte evt. router og pc inden du skriver.

*Update 8/9 – 09:00*
Der er fundet en fejl på routeren til gårdene 75, 78, 82 og 86. Der arbejdes på at få den fixet ASAP.
*Update*

———————TV—————————-

*Update 8/9 – 09:00*
Teknikeren kommer senere i dag og kigger på TV forbindelsen
*Update*

Og hvis det er TV’et så lav en ny kanalsøgning på digital/luft antenne, inden du skriver.

Ny Kanaloversigt:
DR1, DR2, Hovedstaden, Lorry, CNN, Folketinget
DR3, Ramasjang, DR K, BBC World HD
Ultra, SVT1 HD, TV2 Lorry HD
TV2 Zulu HD, SVT2 HD, TV3
NRK1 HD, NRK2 HD, TV4 HD
Das Erste HD, NRK3 HD
ZDF HD, Kanal 4 HD
Kanal KBH, TV6, Barnkanalen,

*Husk at skrive hvilken gård*