Indkaldelse til Beboermøde d. 27/3-2018 kl.19.00

Indkaldelse til Beboermøde Tirsdag d.27/3-2018 kl. 19:00

i  Kirsten G, Hovmålvej 73

Kære kollegianere,

Så er det igen blevet tid til årets første afdelings‐beboermøde, hvor bl.a. vigtig information deles. Der skal på dette beboermøde vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt vælges en ny formand for Amagerkollegiet. Det er i din egen interesse at møde op, da du har mulighed for at have indflydelse på livet herude på kollegiet.

På både beboernes og kollegiets vegne håber vi på et stort fremmøde, så der kan vælges en ny og god bestyrelse, og vi derved kan gøre Amagerkollegiet til et bedre sted at bo.

Derudover vil vi fortælle lidt, om hvordan det er at sidde i Amagerkollegiets bestyrelse samt hvilke tiltag vi arbejder med. Vi vil også præsenterer diverse udvalg, som er med til at give alle vores beboere unikke tilbud på vores kollegie, der kan gøre hverdagen sjovere samt skabe et tættere fællesskab.

Har man eventuelt punkter, man ønsker på dagsordenen, kan man kontakte undertegnede på mail formand@amagerkollegiet.dk  eller formand.amk@gmail.com senest Søndag d.18 Marts 2018.

Der vil være gratis Øl, sodavand og snacks!

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsesformand, Dilan Aksoy


Notice to residents meeting Tuesday d.27/3-2018  19:00 O’clock

in Kirsten G, Hovmålvej 73

Dear residents,

The time has come for yet another annual residents meeting. Important information regarding the college must be discussed. Furthermore, new board members as well as a new chairman have to be elected. It is in your best interest to participate in the meeting, since you will have the opportunity to influence life here.

On the behalf of the residents and the college, we hope to see as many of you as possible in order to elect a new board, hereby making Amagerkollegiet a better place to live.

Furthermore, we will introduce what it means to be on the Amagerkollegiet’s board as well as what actions we work with. We will also present our different committees, which gives all our residents unique offers, which can make our everyday life here at Amagerkollegiet more fun and create a greater sense of community.

If you have any clauses you wish to have on the agenda, you can contact the chairman via e‐mail formand@amagerkollegiet.dk or formand.amk@gmail.com no later than 18th September 2017.

There will be free Beer, soda and snacks!

Kind regards,
The board and chairman, Dilan Aksoy