Indkaldelse til Beboermøde Tirsdag d.27/3-2018 kl. 19:00 i Kirsten G, Hovmålvej 73

Kære kollegianere,

Så er det igen blevet tid til årets første afdelings‐beboermøde, hvor bl.a. vigtig information deles. Der skal på dette beboermøde vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt vælges en ny formand for Amagerkollegiet. Derudover vil vi fortælle lidt, om hvordan det er at sidde i Amagerkollegiets bestyrelse samt hvilke tiltag vi arbejder med. Vi vil også præsenterer diverse udvalg, som er med til at give alle vores beboere unikke tilbud på vores kollegie, der kan gøre hverdagen sjovere samt skabe et tættere fællesskab.

Der vil være gratis Øl, sodavand og snacks!

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsesformand, Dilan Aksoy


Dear residents,

The time has come for yet another annual residents meeting. Important information regarding the college must be discussed. Furthermore, new board members as well as a new chairman have to be elected. Furthermore, we will introduce what it means to be on the Amagerkollegiet’s board as well as what actions we work with. We will also present our different committees, which gives all our residents unique offers, which can make our everyday life here at Amagerkollegiet more fun and create a greater sense of community.

There will be free Beer, soda and snacks!

Kind regards,

The board and chairman, Dilan Aksoy