Internet problemer

Vi kan se på status’en at flere af kollegiets gårde at udgående data er 100% (eller har været oppe på 100%).
I hvert fald: 78,34,82 og 74,75 (de burde dog køre igen, men hvis man mærker ustabilitet er det nok derfor)
(Link til Grafer for enkelte gårde findes i bunden af siden, (78 grafen virker ikke) udgående data svarer til det man kalder download for en enkelt bruger)
Trafik Status Internet Amagerkollegiet

Det tyder på massiv trafik, erfaringsmæssigt i denne situation, nogen der udnytter situationen til at hacke, bevist eller fordi de har en virus der gør det så massivt at det kan lukke båndbredden.

Vi foreslår på det kraftigste at alle skal være sikre på at deres firewall og antivirus er opdateret, og aktiv, til vi får opdateret switchene. (Dette sker i starten af næste uge, mandag – tirsdag)

Alle bør også tjekke for om de har fået virus, et stærkt kendetegn er hvis ens computer begynder at køre langsomt. (Enten hacker den massivt, eller den bliver forsøgt hacket.)