Opdatering på nettet.

Denne omgangs opdateringer på nettet er nu færdige.

Hvis man oplever problemer så gå denne tjek liste igennem.

Sæt computeren direkte til væggen, med internet kabel.
Sørg for at du ikke kører med fast ip, men DHCP.

Åben kommandoprompten og kør:
Windows:
ipconfig -release
ipconfig -all
ipconfig -flushdns
ipconfig -renew
Mac:

Hvis man stadig der efter ikke får en ip-adresse/internet adgang:
Må man meget gerne skrive til support@amagerkollegiet.dk

Gerne med disse info:
Husnummer,
Om man er direkte kablet,
evt. ip-adresse.