Udskiftning af terrasser

Fra den 9/9-2019 og frem vil der foregå udskiftning af terrasser

på følgende adresser

Kornskyldvej 66

Kornskyldvej 68

Hovmålvej 75

Der vil derfor forekomme støj og støv gener. I må gerne flytte jeres ting fra terrasserne.