Fællesarealer

Fællesrum

Der findes fællesrum til alle gårdene på kollegiet. Fællesrummet er til fri afbenyttelse af alle kollegianer som bor i gården og kan bruges til private og fælles arrangementer som kræver lidt ekstra plads. Man behøver ikke at reserver rummet forinden, men det er god stil at oplyse og eller inviterer sine naboer hvis man holder fest. Det eneste krav kollegiet stiller for at bruge fællesrummet er at beboeren rydder op efter brug! Rummet indeholder iøvrigt også en kummefryser som kan benyttes af beboerne i gården, relgerne for brug af kummefryseren findes i rummet hvor køleren står. Som udgangspunkt er rummet aflåst men kan nemt åbnes op ved hjælp af din nøgle til din bolig.

For yderligere information og regler se husordnen


Regler for brug af Vaskeri

 • Vi vil minde jer om at huske jeres tøj!
 • At vaske tøj i vaskerummet er på eget ansvar og da vi har oplevet tyveri herinde må i gerne passe på jeres ting.
 • For at alle kan komme til at få vasket tøj, så prøv at være der, når din vasketid er færdig, sådan at den næste kan få lov at komme til.
 • Da der er beboere der lader deres vasketøj ligge i maskinerne i længere tid, er det tilladt at tage det ud og putte det i vasketøjskurvene, hvis vasketøj har ligget i maskinerne i længere tid end 5 min.
 • Tøj glemt i vaskerummet vil blive smidt i glemmekurven af rengøringspersonalet– kurven tømmes og tøjet smides ud når kurven er fyldt, dog højest en gang om ugen, forventeligt søndag – Kurven tømmes af rengøringspersonalet efter aftale med Amagerkollegiets inspektør Claus.
 • Husk, det er ikke tilladt at farve/blege tøj i maskinerne og bliver man taget i det, kan det i værste tilfælde ende i en opsigelse af ens lejlighedsmål.

Rules for using the Laundry

 • We want to remind you to pick up your clothes!
 • Using the Laundry Room is at your own risk. We have had incidents of thievery, therefore, please take care of your belongings.
 • We ask you to pick up your clothes when your washing time is over. This will ensure that the next person in line can use the washing machines.
 • There are some residents who leave their washed items in the machines for too long. It is therefore allowed to put the items into the laundry baskets if it has been left in the machines for more than 5 min.
 • Forgotten clothes in the laundry room will be thrown in the forgotten-laundry basket by the cleaning staff – the basket will be emptied when it’s full and the clothes will be thrown out by the cleaning staff, this will be done once a week, mostly Sundays and in agreement with the collegium inspector, Claus.
 • It is not allowed to dye/bleach your clothes in the machines, and if caught it can, in worst case scenario, end in a termination of your lease.

Opbevaring

Kollegiet har nogle kælderrum beliggende flere steder på kollegiets grund og disse kælderrum kan man bruge til opbevaring af ting, som man helst ikke vil af med, men ikke har plads til i lejligheden. Disse kældre er karakteriseret ved, at de har et stenbed på toppen. Nedenfor ses reglerne for brug af opbevaringskældrene.


Regler for brug af opbevaringsrum (English below)

 • Opbevaring af ting i opbevaringsrummene sker på eget ansvar
 • Da der er fugt i alle opbevaringskældrene, rådes i til at stille jeres ting på paller eller andet underlag således at det ikke får fugtskader. Man kan oftest finde paller ved storskraldsområdet
 • Da vi ikke har alt for meget opbevaringsplads per. Lejlighed, beder vi jer om kun at opbevare de mest nødvendige ting, således at alle har lidt plads
 • Det er ikke tilladt at opbevare ting i mellemgang uden for burene, og disse vil blive fjernet øjeblikkeligt*
 • Ting der opbevares i kælderrummet skal være markerede synligt med navn, adresse, årstal og dato. Såfremt at datoerne er mere end et år gammelt anses dette for ikke at tilhøre nogen og det vil blive smidt til storskrald*
 • Du må kun opbevare ting i det bur der tilhører den gård du bor i, og du skal derfor huske at flytte tingene til dit nye opbevaringsrum. Såfremt du flytter internt på kollegiet*
 • Du må under ingen omstændigheder opbevare cykler i kældere, og disse vil blive smidt til storskrald selv om der er mærkning på*

*Såfremt de gældende regler ikke bliver overholdt vil dine ting blive fjernet og smidt til storskrald. Det er kollegieinspektøren der afgør, hvorvidt noget ryger til storskrald eller ej. Har man spørgsmål, kan man henvende sig hos Claus på hans kontor eller på hans mail: inspektoer@amagerkollegiet.dk


Storage room regulations

 • Storing items in the storage rooms is your own responsibility
 • Since there is moist in the storage rooms, you are advised to put your items on a pallet or some other form of base so as not to get moist damages on your items. Free pallets can generally be found at the big garbage area.
 • Because there isn’t that much storage space per room, we ask you to only store your most needed items, so that everybody has some space.
 • It is not allowed to place items in the hallway outside the cages and these items will be removed instantly*
 • Items stored in the storage rooms must be marked visibly with name, address, year and date. If the items are not marked, or they are marked but these are more than a year old, the items will be considered to be without owner and will be thrown to the big garbage area*
 • You are only allowed to store items in the cages belonging to the yard in which you live, therefore if you move to a new yard you must move your items to your new storage room. Remember this if you move internally inside the collegium*
 • You may not under any circumstances store bicycles in the storage rooms and these will be removed even if they are marked*

*If the rules are not met, then your items will be removed and thrown to the big garbage area. It is the collegiums inspector who rules supremely about which items will be thrown out, or not! If you have any questions please contact the collegiums inspector at his offices or on his email: inspektoer@amagerkollegiet.dk