Storskrald og Affaldssortering

Skrald generelt

Kollegiet har forskellige små skraldecontainere til dagligt brug og der er et område for disse tilknyttet hver gård. Kollegiet anbefaler at I sortere jeres affald, og sørger for at smide affald ud i de rigtige containere. Der er en container beregnet til Glas på hjørnet af Hovmålvej og Landehjælpsvej. Hver gård har et affaldsområde med container til bl.a. Bio-affald, papir, dagsrenovation, batterier mm. I storskraldsområdet kan man finde containere til eksempelvis pap, både hård og blød plast, tin dåser mm.


Storskrald

kortamk1Amagerkollegiet har et storskraldsområde foruden kollegiets forskellige små containere. Storskraldsområdet befinder sig på Hovmålvej og man kan bruge sin husnøgle for at komme derind. I kollegiets storskraldsområde er der diverse containere til eksempelvis metal, pap og plastik mm. Desuden kan man lægge sin gamle sofa og eller andre større ting ind på midten af storskraldsområdet, og dette vil blive fjernet ugentligt af kollegiets inspektører.


Affaldssortering

Københavns Kommune har udleveret grønne små affaldsspande til alle beboere herude som et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Den grønne affaldsspand er beregnet til BIO-affald, og de udleverede poser er nedbrydelige. Når I en dag ikke har flere, er det muligt at købe dem i næsten alle dagligvarebutikker (vær obs på om de er nedbrydelige). Til det har vi også fået nogle nye BIO-affaldscontainere i hver gårds skraldeområde, som er markerede ved brune låg.

BIO-affald:
Frugt & Grønt
Gryn, korn, ris, pasta & brød
Nødder & nøddeskaller
Æg & æggeskaller
Kaffegrums & kaffefiltre
Teblade & teposer
Kød, fisk, ben & knogler
Pålæg
Sovs & fedt
Brugt køkkenrulle & afskårne blomster

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald:
Jord
Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
Madaffald i emballage
Potteplanter


As a step toward a more sustainable future, the City of Copenhagen distributed small green waste bins for all residents. The green waste bins are intended for biodegradables and the plastic bags, which followed in the package, are biodegradable as well. You can buy the biodegradable bags at almost any grocery store, when you run out (Note: they have to be biodegradable). Moreover, we have received new waste sorting bins for every courtyard. The new bins are intended for biodegradables and are marked by a brown lid.

Biodegradables:
Fruits and vegetables
Oats, grains, rice, pasta & bread
Nuts & nutshells
Eggs & eggshells
Coffee grounds & coffee filters
Tea leaves & tea bags
Meat, fish & bones
Spreads
Sauce & grease
Used paper towels and cut off flowers

Not allowed in the waste bins intended for biodegradables:
Soil
Animal waste (i.e. Cat litter and straws from rabbits)
Food waste in packaging
Potted plants